GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG NHƠN HƯNG

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng được thành lập từ năm 1975 sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đến năm 1979, Nhơn Hưng được chia tách thành thị trấn Bình Định (nay là phường Bình Định) và xã Nhơn Hưng.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 101/QĐ –UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, xã Nhơn Hưng được đổi tên thành phường Nhơn Hưng và trực thuộc thị xã An Nhơn, tồn tại và phát triển đến ngày nay.
 1. 1 : Giới thiệu chung về UBND phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của UBND phường Nhơn Hưng
   1. Quá trình hình thành
20160408 104826

Ủy ban nhân dân Nhơn Hưng được thành lập từ năm 1975 sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đến năm 1979, Nhơn Hưng được chia tách thành thị trấn Bình Định (nay là phường Bình Định) và xã Nhơn Hưng.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 101/QĐ –UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, xã Nhơn Hưng được đổi tên thành phường Nhơn Hưng và trực thuộc thị xã An Nhơn, tồn tại và phát triển đến ngày nay.
   1. Vị trí địa lý
                   Phường Nhơn Hưng cách trung tâm thị xã An Nhơn về phía Bắc khoảng 02km, có diện tích đất tự nhiên 8,3 km2, dân số gần 13.000 người. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đan xen với các ngành nghề TTCN và TMDV. Hoạt động sản xuất TTCN-TMDV đa dạng, phong phú và từng bước phát triển mạnh, góp phần tạo sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu kinh tế ở địa phương.
          Cán bộ công chức phường gồm có: 29 người; trong đó, cán bộ: 10 người, công chức: 09 người và người hoạt động không chuyên trách 10 người. Đảng bộ phường có 252 đảng viên, chiếm tỷ lệ 1,93% so với dân số, HĐND phường có 24 đại biểu, chiếm tỷ lệ 0,22% dân số.
   1. Tình hình phát triển.
             Từ một cơ quan ngày đầu thành lập, chỉ với rất ít cán bộ có trình độ Đại học, cao đẳng. Đến nay, ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng đã có trên 80% cán bộ công chức có trình độ Đại học và trên đại học.
             Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng là cơ quan nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
              Hiện nay dân số trên địa bàn phường ước tính gần 13.000 người, tuy nhiên mật độ dân cư phân bố không đều giữa các khu phố thuộc phường.
              Dân cư đông đúc là nguồn lao động dồi dào và là tiềm lực để phát triển kinh tế. Trong đó, số người ở độ tuổi lao động chiếm khoảng 62% tổng dân số của phường.
             Trước đây, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trên địa bàn phường là sản xuất kinh doanh nhỏ, mang tính manh mún, nhỏ lẻ và do đặc điểm địa hình Phường nằm ở vùng trũng nên người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp.
             Nhưng từ khi chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN với nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là với quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ngày nay, tình hình kinh tế- xã hội của phường có nhiều bước tiến rõ rệt. Hàng loạt trường học, các cơ sở văn hóa, các công ty, doanh nghiệp ra đời, góp phần đưa nền kinh tế- xã hội của phường đi lên, từng bước hòa nhập với sự phát triển của thị xã nói riêng và cả tỉnh nói chung.
            Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động và đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua do thị xã, tỉnh tổ chức.
             Để đạt được kết quả trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng  luôn bám sát sự chỉ đạo sâu sắc của UBND thị xã và Hội đồng nhân dân phường. Bên cạnh đó, bản thân từng cán bộ công chức trong ủy ban nhân dân phường cũng nỗ lực không ngừng, luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực trong công tác nêu cao tinh thần tự học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Với những kết quả thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 1997 phường Nhơn Hưng đã vinh dự được Nhà Nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”
  1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND phường Nhơn Hưng
   1. Chức năng.
           Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra, là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân phường tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc thi hành Hiến pháp, Pháp luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị, các tổ, bộ phận trực thuộc Ủy ban nhân dân phường.
   1. Nhiệm vụ và quyền hạn.
           - Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế, xã hội hằng năm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đó.
            - Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và thực hiện phân bổ ngân sách theo quy định.
           - Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ nhu cầu công ích ở địa phương.
            - Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
            - Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong phường theo phân cấp.
            - Quản lý việc xây dựng nhà ở tại phường theo quy định.
          - Tổ chức bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình khác tại địa phương.
           - Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật trên địa bàn phường, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kinh tế theo quy định của pháp  luật.
          - Huy động sức đóng góp tự động của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu cống và giúp các gia đìn khó khăn, các đối tượng chính sách, gia đình thương binh- liệt sỹ, người có công với cách mạng.
- Thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch.
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở phường.
- Quản lý hộ khẩu, việc tạm trú, việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền,  giáo dục pháp luật, giải quyết các tranh chấp tại phường.
- Tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của phápluật.
- Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường.
- Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường.
- Tổ chức và chỉ đạo việc thi hành hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan cấp trên.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về việc thực hiện đảm bảo thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị.
Ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “tập trung dân chủ”, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động sáng tạo.
Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân phường Nhơn Hưng gồm có:
 • 01 Chủ tịch: chịu trách nhiệm chung
 • 02 Phó Chủ tịch, trong đó:
+   01 Phó Chủ tịch: phụ trách khối Kinh tế.
+  01 Phó Chủ tịch: phụ trách khối Văn hóa- Xã hội.
 • 01 Trưởng Công an phường.
 • 01 Chỉ huy trưởng Quân sự
Các bộ phận giúp việc cho Ủy ban nhân dân phường:
  • Địa chính- xây dựng - đô thị - môi trường
  • Tư pháp- hộ tịch
  • Văn phòng- thống kê
  • Tài chính- kế toán
  • Văn hóa - xã hội
 •  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây